kooperativt.com
Inspireras! Klassificering och geometri i förskoleklass
Vi har arbetat med geometriska former i vår förskoleklass. Vi har lärt oss både namnen på formerna och att beskriva dessa med hjälp av hörn och sida. När vi nu går vidare och ska arbeta med klassif…