kooperativt.com
Struktur: Vad undrar jag?
Elev åk8: ”I hela mitt liv har jag svarat på andras frågor. När får jag ställa mina egna?” Denna fråga ställde en elev till mig som blivit placerad i en särskild undervisningsgrupp för …