kooperativt.com
Y-kort: Ge feedback
Vi tränar på att ge varandra feedback d.v.s. på att ge varandra positiv uppmärksamhet. För att kunna ge positiv feedback behöver vi träna på hur man gör det. Vi använder då oss av Y-kort.…