kooperativt.com
Stöd med implementering av Kooperativt lärande?
Nu är höstterminen snart över. Runt om i Sverige har skolor och lärare börjat arbetet med att implementera kooperativt lärande för att skapa elevaktivitet, motivation, lärande och gemenskap. Jennie…