kooperativt.com
Kooperativ kompetensutveckling för fritidspersonal
Igår var det kompetensutvecklingsdag med fokus på digitalisering för personalen i kommunens fritidshem. Gruppen bestod av personal från fyra olika fritidshem där all personal var helt nya bekantska…