kooperativt.com
Elevledda diskussioner
Något som jag rekommenderar lärare att göra så är det att lyssna på sina elever när de diskuterar och argumenterar. Vid situationer när eleverna äger samtalstiden kan du synliggöra deras kunskaper…