kooperativt.com
Inspireras: Enheter i geometri
Vi har arbetat med strukturen ”Inspireras” för att repetera och befästa kunskapen kring olika geometriska begrepp.