kooperativt.com
Karusellen – Trivsel och lärande
I våras svarade elever och föräldrar på en enkät om trivsel och skolan. Det var i stort väldigt positivt men vissa punkter hade vi önskat hade varit ännu bättre. Vi diskuterar nu dessa punkter blan…