kooperativt.com
Kommunicera! Adjektiv
Vi har med våra ettor övat på adjektiv och på att använda beskrivande ord. Till detta passar det utmärkt att använda strukturen Kommunicera (kommunikatören). I grundstrukturen är en elev berättare …