kooperativt.com
Terminsavslutning i kooperativ anda
De sista dagarna har vi arbetat färdigt med sådant som har släpat efter. Det var olika vad var och en skulle göra. När man är ensam vuxen med 23 åk 2 elever som behöver arbeta med olika saker, gäll…