kooperativt.com
Basgrupper: samarbetsfärdigheter i lekar
Målet när vi arbetar med samarbetsfärdigheter är att de så småningom ska ske naturligt hos eleverna när de arbetar med andra. Nu har vi arbetat med basgrupper i några månader. De senaste veckorna h…