kooperativt.com
Struktur: Inspireras
Inspireras är en struktur där eleverna tillsammans i par eller grupper löser ett problem för att sedan gå runt i klassrummet och titta på hur andra grupper löst samma problem. Denna struktur kan an…