konoptikum.cz
Zašlapávání člověka
Dušan Dvořák již sedm let odolává soustředěným útokům justiční zvůle.