konoptikum.cz
Jak se co dělá – Heroin
Fakta o nelegálních drogách. Historie, výroba, využití, negativa, pozitiva a další specifika heroinu.