kongsberginnovasjon.no
Utvikler ny grønn transport-teknologi - Kongsberg Innovasjon AS
Kongsberg Innovasjon inngår investeringsavtale med nyetablert selskap – Brudeli Green Mobility. De blir nå en del av Kongsberg Innovasjons investeringsportefølje.