kongsberginnovasjon.no
Satser på digitalt kompetansesenter med ny revolusjonerende teknologi - Kongsberg Innovasjon AS
Bedriftene i Kongsbergklyngen bidrar med betydelige finansielle midler og ressurser til etablering av nasjonalt test og kompetansesenter.