kongsberginnovasjon.no
Ny digital sikkerhetsløsning - Kongsberg Innovasjon AS
Kongsberg Innovasjon investerer i nyetablert teknologibedrift – Dimeq AS. Dimeq utvikler og leverer sikkerhetsløsning til maritim industri.