kongsberginnovasjon.no
Spennende nye internasjonale vekstmuligheter for våre selskaper - Kongsberg Innovasjon AS
Kongsberg Innovasjon har den 12.12.2019, inngått en samarbeidsavtale med et internasjonalt inkubatornettverk administrert av PoliHub.