komsoskam.com
Lebih Dekat Memahami Masa Adven
Adven (advenus = kedatangan) dimulai hari minggu setelah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Fokusnya adalah pada kedatangan Yesus. Masa adven ini berlangsung empat minggu sampai hari minggu sebel…