komsoskam.com
Hari Raya Pentakosta: KASIH DAN ROH KUDUS
Kis 2:1-11; 1Kor 12:3b-7.12-13; Yoh 14:15-16.23b-26/Hari Raya Pentakosta Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong Kepada para murid, Yesus menjanjikan Penolong yang lain, yang akan diminta kepa…