komsoskam.com
CATHOLIC CENTER KAM: Pusat Pastoral Katolik di Jantung kota Medan
Pada mulanya gagasan pendirian Gedung Catholic Center Keuskupan Agung Medan (KAM) ialah wadah temu dan cengkerama insan Katolik setempat, serta peziarah dan tamu luar daerah. Percikan ide tersebut …