komp13.wordpress.com
Wasalizacja Polski wobec USA postępuje w szybkim tempie! Rosja jako zagrożenie dla wasala | Dziennik Polityczny
Tytuł poniższego tekstu, przyznaję ostry i nie pozostawiający marginesu na odmienną interpretację, jest całkowicie zamierzony i przede wszystkim, odpowiada rzeczywistości, jaka nas otacza. Wasaliza…