komp13.wordpress.com
Gazeta Warszawska – Petycja w sprawie ujawnienia żydowskiego pochodzenia ludzi sprawujących funkcje publiczne.
Gazeta Warszawska Źródło: Gazeta Warszawska – Petycja w sprawie ujawnienia żydowskiego pochodzenia ludzi sprawujących funkcje publiczne.