komp13.wordpress.com
Dariusz Stokwiszewski: „Demokracja” wg PiS i kartka z historii Polski
Na początek wróćmy do historii naszego kraju, która zdeterminowała (jak to zazwyczaj bywa) późniejsze jego losy. O ile jeszcze w XVI wieku Rzeczypospolita była stosunkowo silnym państwem europejski…