komp13.wordpress.com
Jarosław Kaczyński jako temat zajeć na Uniwersytecie Warszawskim – Wiadomości
Stołeczna uczelnia zorganizuje zajęcia dla studentów poświęcone prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. Od semestru letniego 2018 roku studenci będą mogli uczęszczać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich…