komp13.wordpress.com
UPA
Originally posted on forumemjot dla Polski: Bohdan Czerwak. Fot. wikimedia.org Obecny lider frakcji melnykowskiej OUN, Bohdan Czerwak podkreśla, — że nie ma takiej siły, która mogłaby zmienić nasta…