kolmassilma.net
Vierailulla saamelaisten pyhissä paikoissa: Suomen suurin lähde Sulaoja (Suttesjohka)
Utsjoella sijaitseva Sulaojan lähdelampi on pyhä saivo, neitseellinen puhtaan veden lähde ja elämän alkuvoimien symboli, jonka vedellä on uskottu olevan parantavia voimia. Upean Pohjois-Lapin tunne…