kollektivet.no
Soga om Sproingprisen fortsetter - Kollektivet.no
Etter at jeg skrev forrige innlegg skjedde det plutselig mye rart i Sproing-leiren. Ikke på grunn av innlegget mitt, men på grunn av masse kritikk som kom fram i diskusjonsfeltene på Serienett.no. Det viste seg nemlig at Sproing-styret hadde nominert serier i klasser der de ikke hørte hjemme. Så også med Kollektivet-boka mi. Om mus …