kollektivet.no
Langtidsvarsel om pung fu og øl - Kollektivet.no
Jobber for tiden med innholdet i blad nummer 4, men i mellomtiden kan jeg jo lette litt på sløret når det gjelder blad nummer 3 som er i salg om et par uker. Emma beslutter å tvinge Gry inn i treningsdressen for å lære henne Pung Fu, denne mystiske asiatiske kampform som i utgangspunktet bare …