kollektivet.no
Glimt fra fortiden - Kollektivet.no
Som leser av bladet Kollektivet kan du ikke unngå å legge merke til den serien som alltid står på side tre, der andre blad ofte har en leder. Lederbloggen kaller jeg og forlaget den. Da bladet startet var både jeg og redaktøren enige om at vi ikke ville ha en sånn døv leder som alltid …