kolektivuzice.rs
Požeški poetski krug (6): Momčilo Tešić - Kolektiv Užice
Pogledajte video prilog u kome predstavljamo Momčila Tešića.