kolektivuzice.rs
Kako se u ćiri "prelazilo" u Abisince - Kolektiv Užice
Vožnja ćirom na Šarganskoj osmici danas je atrakcija, ali oni koji su davnih godina imali priliku da vozom prođu prugom uzanog koloseka od Užica do Sarajeva nisu imali tako prijatna iskustva.