kobietawswiecie.pl
Powstanie nowa unijna strategia dla obszaru Karpat. Przełoży się...
Jeszcze w tym roku do Rady Europejskiej ma trafić wniosek o rozpoczęcie oficjalnych prac nad Strategią Karpacką. Będzie to piąta strategia makroregionalna w ramach Unii Europejskiej i #Karpaty
kobietawswiecie.pl