kobietawswiecie.pl
Państwa członkowskie Inicjatywy Trójmorza potrzebują prawie 600...
Potrzeby inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w 12 krajach Inicjatywy Trójmorza (3SI) wynoszą prawie 600 mld euro, podczas gdy budżet UE na tego typu inwestycje w regionie to 42 mld euro na lata 2021-2027 –... #Biznes #Finanse #Transport
kobietawswiecie.pl