kobietawswiecie.pl
Eksperci podpowiadają, jak pisać prosto i przystępnie o zaległej racie
Długie zdania, zawiła gramatyka, niezrozumiałe wyrażenia i bezosobowe zwroty, ale zdarzają się również dobre praktyki - Pracownia Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego jako pierwsza zbadała język upomnień i wezwań do zapłaty. http://
kobietawswiecie.pl