knut.sparhell.no
Brukte 30 205 kroner pr. innbygger på kommuneadministrasjon
Forskjellen på kommunenes administrasjonsutgifter er enorm. Her er oversikten.Kilde: Brukte 30.205 kroner per innbygger på kommuneadministrasjon Dette er hvorfor vi trenger en kommunereform. Det å …