knut.sparhell.no
Stoltenberg, NATO, EU og Norge
Jens Soltenberg, den gang han var AUF-leder, ville melde Norge ut av NATO. Jo, tidene forandrer seg. Men også folks holdinger, etter realpolitiske erfaringer. Venstresiden, spesielt de venstreradik…