knut.sparhell.no
Hvorfor EU? Taler verdt å lese, også for den som ikke liker EU
Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jaglands tale, oversatt til norsk av ANB/NTB: (mine uthevninger) Deres majesteter, Deres kongelige høyheter, statsoverhoder, regjeringssjefer, eksellenser, mine dame…