knut.sparhell.no
Hva er det med Høyre?
Frihet til å velge, frihet til å ta egne beslutninger og frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv er byggesteiner i Høyres samfunnssyn. Samfunnet bygges nedenfra – med utgangspunkt i det enke…