knut.sparhell.no
Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport
Flere jobber i kommunene | Kommunal Rapport. Dette forteller oss at de rødgrønne prater om «privatisering» mot bedre vitende. Det foregår overhode ingen «privatisering», ei …