knut.sparhell.no
Politisk TV-reklame fortsatt forbudt?
Politisk TV-reklame fortsatt forbudt. Kulturminister Trond Giske er uenig i dommen fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstol i Strasbourg, men vil ikke anke den. Dermed er den rettskraftig. Men …