knut.sparhell.no
Kristiansen som ny sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste er feil
Justisminister Storberget vil i statsråd fredag få ansatt advokat Janne Kristiansen som ny leder for Politiets Sikkerhetstjeneste. Dette bare 11 dager etter søknadsfristens utløp. Vi vet at hun bli…