knut.sparhell.no
Premiere for filosofikafé i Fredrikstad
HVA OM SAMLIV OG EKTESKAP BLE KJØNNSNØYTRALE? Dette aktuelle spørsmålet var emnet for et innledningsforedrag professor Kjetil Hafstad holdt for bortimot 70 fremmøtte kafegjester i Fredrikstad i går…