knut.sparhell.no
Stemmen der inne
*Resirkulert fra Usenet news no.alt.undring, 17. januar 2003:* Jeg hører stemmer i hodet. Jeg vet ikke hvem det er, men han er veldig opptatt av klokka, sunt levesett med måltider, leggetider og ar…