knut.sparhell.no
Skjenketider
I Kristiansand er det nå kamp om skjenketider. Hittil har den vært til kl 3, nå er det snakk om å stenge for sprit kl 24 og øl/vin noe senere. Det fokuseres på alkoholproblemer generelt, uro og vol…