knut.sparhell.no
Ny forskrift for Norsk Pasientregister vedtatt
«Kongen i statsråd», det vil si Regjeringen, vedtok fredag forskriftene for det nye norske, personidentifiserbare pasientregisteret, som er under etablering. Nasjonalt Folkehelseinstitu…