knut.sparhell.no
Italia med bil
Avisene påstår at det fortsatt er «mulig» å komme seg til «Syden», underforstått med fly. Gitt at «Syden» betyr middelhavslandene så er det alltid mulig å komme …