knut.sparhell.no
Det syke kjønn
Tittelen er hentet fra samme på et kapittel i boka «Kvinner lider – menn dør», redigert av Berit Schei og Leiv S. Bakketeig, kapitlet skrevet av professor i sosialmedisin John Gunnar Mæland og fø…