knut.sparhell.no
«Freedom Drive» til Strasbourg
Strasbourg er en by nordøst i dagens Frankrike, en by som gjennom flere hundre år har hatt en helt særegen historie når det gjelder som fristat, gjennom krig og annektering fra stormaktene Tyskland…