knut.sparhell.no
Drammen ideal for Fredrikstad
Fredrikstad har hatt en del turbulente saker de siste årene. Verst stormet det da eiendomsskatten ble innført. På samferdelssiden er Østfoldpakke 2 stadig skjøvet fremover og kun et delprosjekt med…